In een groot aantal sportgebouwen en -kantines in Nederland worden ruimtes vaak minder gebruikt dan zou kunnen. En dat terwijl het vaak heel aantrekkelijke ruimtes zijn: genoeg parkeergelegenheid en goed bereikbaar.


Buurtruimteverhuur

In 2015 heeft de gemeente Amsterdam een schoolgebouw gerenoveerd. De bedoeling was om er een aantrekkelijke school voor de omgeving van te maken. Maar de exploitatie van de school bleek niet dekkend te krijgen. Structureel kwam men zo’n 16.000 euro tekort.  Eén van de mogelijkheden om dit gat te vullen was het verhuren van de schoolruimtes (vooral de aula en de sportzaal) in de avonduren en de weekenden. En dat is gelukt; het exploitatie-tekort wordt ruimschoots gedekt dankzij de unieke website Buurtruimteverhuur.nlDe financiering ervan kwam door de gemeente omdat men zowel het financiële belang (extra inkomsten door o.a. terugvallen van subsidies) als het sociale belang inzag (nieuwe contacten met andere mensen en organisaties + daardoor ook kans op nieuwe vrijwilligers!). Een dergelijk belang wordt in toenemende mate ook door andere gemeenten ingezien!


“Sport”ruimteverhuur

In navolging van het succes bij de scholen wordt nu gestart met het opstarten van een gelijksoortig systeem voor sportverenigingen. Sportruimteverhuur.nl is een methode waarmee …
* Je een instrument hebt dat goed in elkaar zit, zijn waarde bewezen heeft en die jouw huurders 24 uur per dag kunnen gebruiken om te reserveren en hun betaling te doen.
* Je zekerheid hebt over de vastgelegde afspraken, reserveringen en betalingen.
* Je met minder moeite en kosten meer huurders aantrekt.
* Je er financieel op vooruit gaat.

Kosten en inkomsten
Omdat de bouw van de basiswebsite Buurtruimteverhuur.nl door de overheid is gefinancierd, zijn er voor de gebruikers van sportruimteverhuur.nl geen instap- of opstartkosten! Je hoeft dus niet te investeren (hooguit in het maken van publiciteit erom heen). De inkomsten komen binnen bij sportruimteverhuur, en die rekent iedere maand met iedere vereniging af. Per boeking gaat 10% naar Sportruimteverhuur voor het in de lucht houden van de website, en het plaatsen van jullie gebouwen: het maken en plaatsen van foto’s en/of video’s, de teksten, tarieven, enz. Dus 90% van de verhuurinkomsten komen voor de sportvereniging!


De Ondernemende Sportvereniging

“Sport”ruimteverhuur is een van de projecten in het kader van De Ondernemende Sportvereniging.

 

Zie onderstaand een van de deelnemers ...
Sportpark Marco van Basten in Utrecht.