Strategie

* Sportverenigingen zoeken naar nieuwe wegen om goed in te kunnen spelen op de huidige ontwikkelingen op maatschappelijk gebied, omgang met vrijwilligers, financiering en contributies.
* De maatschappelijke meerwaarde van sport komt steeds meer centraal te staan en biedt mogelijkheden voor nieuwe partners.
* De kernactiviteit van sportverenigingen is en blijft het bieden van sport, maar in samenwerking met anderen kunnen wel nieuwe wegen ontstaan om maatschappelijke problemen te helpen oplossen, en tegelijkertijd een ander financieel model te hanteren, waarbij niet contributies leidend zijn, maar een inkomstenstrategie mede op basis van maatschappelijke meerwaarde.

 

Missie
Wij ondersteunen sportverenigingen bij het krijgen van inzicht op en benutten van, hun maatschappelijke meerwaarde. Wij creëren oplossingen voor sportverenigingen die gemotiveerd zijn om deze verandering met ons mee te maken.

 

Samenwerking
Wij realiseren dit project in nauwe samenwerking met SportFM