Je hebt een goed idee! maar hoe weet je nu of je beoogde doelgroep dat ook een goed plan vindt? Welke aannames maak je, en hoe kun je ze onderbouwen? Is er eigenlijk wel een concrete vraag? 

Door een sociaal marktonderzoek te doen, onderzoek je de behoefte aan jouw idee op een eerlijke en concrete manier.

 

Met een sociaal marktonderzoek verken je op een gestructureerde manier of een maatschappelijk initiatief/interventie voldoende onderbouwd en urgent is. 

 
Op deze manier wordt het probleem dat je wilt oplossen c.q. het initiatief dat je wilt nemen, de (omvang van de) doelgroep, stakeholders (probleem-eigenaren) en de  urgentie onder de loep genomen. 

 
Het resultaat van het onderzoek levert een onderbouwd en consistent verhaal over waarom uw initiatief/interventie belangrijk en legitiem is. 
 

Zo wordt een scherp beeld verkregen van de precieze aanleiding voor het initiatief c.q. interventie, doelgroepen en stakeholders en de meest geschikte oplossingsmogelijkheden. 

 

Deze plaat is nu ook via onze webshop "los" te bestellen.

praatplaat