Maar we doen toch heel erg ons best!

Maar we doen toch erg ons best!Uitgave over "Resultaatgericht inkopen in het sociale domein" ... "Maar we doen toch heel erg ons best!"


Gemeenten voeren vanaf 1 januari 2015 een groot deel van de wetgeving in het sociale domein uit. Dat betekent in de praktijk vaak een veelheid aan contracten met zorgaanbieders en een grote diversiteit aan inkoopmethoden. Het gevolg hiervan is dat de organisatie enorme capaciteit van de gemeente vraagt, terwijl tegelijkertijd niet gestuurd wordt op resultaat. Juist dat sturen op resultaat vergemakkelijkt de organisatie. Dat laten Peter Scholten en Niels Springeling in dit nieuwe boekje zien.

 

Verschillende inkoopmethoden
Gemeenten gebruiken momenteel verschillende inkoopmethoden, variërend van traditioneel inkopen via aanbesteding tot nieuwere vormen zoals bestuurlijk aanbesteden. Er zijn gemeenten met rond de honderd contracten met dienstverleners. Alleen al het afsluiten, opvolgen en evalueren van deze contracten vraagt een enorme capaciteit van een gemeente. Bovendien bieden al die constructies en contractvormen geen uitzicht op resultaat, terwijl het daar toch om gaat.

 

Praktische handvatten
In dit boekje krijgen gemeenten handvatten om juist dat te doen: sturen op resultaat. En dat is volgens auteurs Peter Scholten (Scholten & Partners) en Niels Springeling (PSI Inkoop) niet zo moeilijk als het lijkt. Volgens Scholten en Springeling zit het probleem van het meten van resultaten eerder bij de afstemming en samenwerking tussen de organisaties die diensten verlenen en niet bij het stellen van doelen voor of met de cliënt. Het meetbaar maken van doelen is dan ook niet het probleem, maar het organiseren van de dienstverlening. Cases en vele voorbeelden laten in dit nieuwe boekje zien dat door het sturen op resultaten bij gemeenten veel winst is te behalen.

 

Over het boek: Uitgever: Lenthe / Auteur : Peter Scholten en Niels Springeling / ISBN : 978-90-75458-81-7Prijs: €10

→ Direct bestellen!