ValueGame

Je wilt jouw maatschappelijk rendement presenteren. Jouw impact meten, jouw meerwaarde aantonen. Maar hoe begin je? Waar begin je? Welke tools en instrumenten zijn beschikbaar? Hoe maak je een afgewogen keuze die bij je past? Welke voorbeelden zijn er? En hoe kan je het implementeren?


De ValueGame 
is een methode, gericht op het onderzoeken van de mate waarin respondenten (de doelgroep van medewerkers, cliënten, klanten, enz.) jouw dienstverlening waarderen. Deze gaat verder dan traditionele tevredenheidsonderzoeken. Want naast de mate van tevredenheid wordt vooral gekeken naar het belang dat de respondent toekent aan een bepaalde dienst of product: hoe verhoudt zich jouw dienstverlening tot andere diensten en producten die jouw doelgroep gebruikt. Het gaat er immers niet alleen om dat jouw doelgroep tevreden is, het gaat er ook om dat hetgeen Je biedt voor hen ook daadwerkelijk belangrijk is.


Verschillende vormen
De ValueGame kan in verschillende vormen (focusgroep, online) input leveren voor uiteenlopende doeleinden:
 

Probleemanalyse Het sociaal marktonderzoek.

(Door)ontwikkelen van een dienst of activiteit.

* StakeholdersanalyseWelke belanghebbenden kennen welke waarde toe aan welke onderdelen van de dienstverlening of het aanbod.

Meten van rendement/effecten: Wat levert een investering in een maatschappelijke interventie op voor de doelgroep; hoe verhouden zich de kosten en de waarde.

Medewerkerstevredenheid Plus: Niet alleen de tevredenheid van medewerkers, maar ook welke waarde zij hechten aan de verschillende onderdelen wordt gemeten. 
Voor de achtergronden en uitvoering van de ValueGame zijn verschillende handleidingen beschikbaar. Je vindt deze per onderdeel op de website.

  

Twee websites

In het kader van de ValueGame zijn er twee websites:

* www.valuegame.org; een website met informatie over de methode ValueGame.

* www.valuegame-online.org; een online tool voor het meten van de waarde van uw dienst of product voor de klant (customer value).

 

 

 

 Prijs: €195

→ Direct bestellen!