Geld Ligt Op Straat Maar Je Moet Het Wel Oprapen

Bij een initiatief kan het zijn dat er geld nodig is. Het kan een nieuw of bestaand initiatief zijn maar ook om jouw organisatie (nog) beter in staat te stellen de gewenste maatschappelijke resultaten te behalen. Contributies en (afnemende) subsidies en donaties bv. zijn immers niet altijd toereikend meer.


Je als initiatiefnemer of organisatie zo goed mogelijk zelf te kunnen bedruipen (zelffinanciering) om zo onafhankelijker te kunnen functioneren verdient de voorkeur. De voordelen op een rij ...

 

* Minder afhankelijkheid van bv. contributies, subsidies en donaties.
* Meer financiële armslag door extra inkomsten.
* Zelffinanciering kan de organisatie in de gelegenheid stellen haar activiteiten uit te breiden en dus meer maatschappelijke impact te realiseren.
* Grotere zichtbaarheid van de organisatie, bijvoorbeeld naar nieuwe doelgroepen. Zo kan het verkopen van diensten en produkten of het aangaan van een alliantie met een bedrijf de naamsbekendheid vergroten.
* Klanten die produkten of diensten afnemen zijn potentiële nieuwe donateurs en kunnen op deze manier het draagvlak voor de organisatie vergroten.
* De organisatie gaat beter presteren en wordt ondernemender door het verkopen van produkten en diensten of samenwerking met bedrijven. Door de marktplaats te betreden, onwikkelt de organisatie nieuwe kennis en vaardigheden.
* Grotere financiële flexibiliteit, door de beschikking over ongebonden, vrij besteedbaar geld.

 

Er zijn tal van mogelijkheden om aan meer inkomsten te komen. Door nieuw geld te vergaren en/of door besparingen. En dat gaat verder dan de gebruikelijke en traditionele fondsenwerving!


Met deze tool  geven we je inzicht in deze mogelijkheden. Dat doen we met het geven van praktische informatie via onze speciale Facebookpagina maar ook door het aanbieden van Inspiratiesessies en Trainingen. Op onze facebookpagina vermelden we deze.


Daarnaast zijn we bezig met de ontwikkeling van een speciaal bord-/tafelspel c.q. waardenbox en denken we na over andere middelen. Houd ook hiervoor onze Facebookpagina in de gaten.

 Prijs: €0

→ Direct bestellen!