Sport FM is meer dan een magazine, het is het platform voor moderne en ondernemende sportorganisaties die midden in de maatschappij staan.


Sport FM geeft invulling aan deze visie door het creëren van een wederkerige relatie tussen de (georganiseerde) sport, de content partners en het Nederlandse bedrijfsleven.


De kennis en informatie wordt door middel van een onafhankelijk redactie in samenwerking met content partners verzorgd door middel van een magazine, een website en mogelijke andere informatiedragers.


Sport FM is een onafhankelijk medium voor iedereen die betrokken is bij het faciliteren van de sport in Nederland. Het heeft als doel sportorganisaties en werkers in de sport van informatie te voorzien die hen helpt op zowel beleidsmatig als praktisch niveau.

 

ValueFactory ontwikkelt samen met SportFM projecten en methodieken in het kader van De Ondernemende Sportvereniging